Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 3340-2022, postup verejného obstarávateľa pri zmene predpokladanej hodnoty zákazky, zrušenie verejného obstarávania

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

3340-5000/2022
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 11.01.2022
Elektronickou poštou zo dňa 13.01.2022 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o metodické usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o metodické usmernenie uvádzate, cit.:
„Dobrý deň,
pri zadávaní zákazky pre Obec Staškov "Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Staškov s. č. 364" sme predlžovali lehotu na predkladanie ponúk.
Pôvodná LPP bola 7.1.2022, lehota sa predlžovala na 13.1.2022, avšak bolo to zverejnené vo Vestníku dňa 7.1.2022. Niekoľko uchádzačov predložilo ponuky a tieto ponuky sú stále pripravené k otvoreniu.
Na základe položenej otázky záujemcom dňa 5.1.2022, projektant rieši odpoveď na otázku (doplnenie PD a je predpoklad, že sa bude zvyšovať aj rozpočet stavby, zeda PHZ. Stále pôjde o PL zákazku.
Otázka znie:
1/ ak sa zmení PHZ je potrebné súťaž zrušiť bez sprístupnenia ponúk (ponuky sa neotvoria) 2/ ak sa zmení PHZ je možné v korigende Výzvy a v SP upraviť výšku PHZ, uchádzači si svoje ponuky zoberú späť?
3/ alebo ako máme postupovať v takomto prípade.
Viem, že je to neseriózne od záujemcu, že sa na SP pozrie prvý raz až 5.1., keď LPP je 7.1.2022 (zverejnenie Výzvy bolo dňa 13.12.2
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve