Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 3352-2022, možnosť uzatvorenia zmluvy na sumu prevyšujúcu finančný limit zákazky s nízkou hodnotou, spôsoby určenia predpokladanej hodnoty zákazky

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

3352-5000/2022
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 10.2.2022
Elektronickou poštou zo dňa 12.1.2022 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o metodické usmernenie uvádzate nasledovné:
„predpokladaná hodnota stavebnej zákazky bola určená v limite pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou (150 000,- eur) na základe 3 mesiace starého rozpočtu vypracovanéo projektantom stavby, ale všetky 4 doručené ponuky vrátane najnižšej boli vyššie ako horná hranica limitu pre zákazky s nízkou hodnotou. V špecifikácii zákazky nebola explicitne stanovené, za akých podmienok obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie. Ako má obstarávateľ správne postupovať v takomto prípade:
a) môže uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzčom na sumu prevyšujúcu limit zákazky s nízkou hodnotou
b) musí zrušiť verejé obstarávanie
Ak je b) správne, môže byť PHZ novej zákazky stanovená na základe doručených ponúk v zrušenej zákazke?“
V p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve