Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 3481-2021, zákazka s nízkou hodnotou - nedovolené rozdelenie

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

3481-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 10.03.2021
Elektronickou poštou zo dňa 23.02.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.: .. prosím Vás o metodický postup na obstaranie 4ks nabíjacích staníc (wallboxov) pre elektromobily a hybridné vozidlá podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní v celkovej hodnote 7.000.-Eur bez DPH. V rámci prieskumu trhu sme zistili, že dodávatelia dodajú nabíjacie stanice na miesto určenia objednávateľa. Rovnako aj zabezpečia pripojenie a zaškolenie prevádzky staníc. Nerealizujú však elektroinštaláciu v rámci budov a prípravu na pripojenie objednaných staníc. Museli by sme si objednať elektroinštalačné práce vrátane projektu a revíznej správy u iného dodávateľa. Cena týchto prác by predstavovala sumu okolo 4000.-Eur bez DPH. Prosím o odpoveď, či by sa nejednalo v tomto prípade o delenie zákazky.“
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Podľa § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní úrad usmerňuje metodicky účastníkov procesu verejného obstarávania. Úrad v rámci metodického usmerňovania nepreberá kompetencie jednotlivých verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov pri realizácii konkrétnych verejných obstarávaní, resp. nenahrádza oprávnenia a povinnosti, ktoré
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 17. 5. 2024  

187/2021 Z.z.

Novelizovaný: 15. 5. 2024  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2024  

254/1998 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  


Zmena nastane

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  


Archív zmien v legislatíve