Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 3801-2021, zmluvné podmienky, vysvetľovanie, žiadosť o nápravu

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

3801-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 23.03.2021
Elektronickou poštou zo dňa 04.03.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.: “chcel by som Vás požiadať o písomné stanovisko, či je v súlade návrh zmluvy o dielo verejného obstarávateľa so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, podľa ktorej:
1.) vlastníkom zhotovovanej veci je objednávateľ
2.).všetka zodpovednosť za zhotovovanie diela v prísnych lehotách je "na pleciach" zhotoviteľa
3.) každé porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa je podstatným porušením zmluvy a objednávateľ má tak právo odstúpiť od zmluvy
4.) za každé skončenie zmluvy, za ktoré je zodpovedný zhotoviteľ(teda aj napr. pri odstúpení od zmluvy objednávateľom, kvôli podstatnému porušeniu povinnosti zhotoviteľom) nie je objednávateľ povinný uhrádzať ani oprávnené náklady zhotoviteľa (to už nehovorím ani o ďalších ust. o zmluvnej pokute a náhrade škody) -> to znamená, že akákoľvek chyba zakladá právo objednávateľa na odstúpenie od zmluvy a nemusí zhotoviteľovi nič uhradiť a v zásade sa vlastne bezdôvodne obohatí objednávateľ a k tomu zodpovedá za dielo zhotoviteľ a majiteľom zhotovovanej veci je objednávateľ -> to jednoducho nejde dokopy
5.) aj ako mesačný platca DPH musíme faktúrovať max. 4 krát (termín dodania diela je 8 mesiacov), vždy aspoň 25% prestavať, určite sa presiahne obdobie kalendárneho roka, po odsúhlas
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve