Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 3908-2021, Verejné obstarávanie v prípade tzv. dotovanej osoby

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

3908-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 31.03.2021
Elektronickou poštou zo dňa 09.03.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie, ktorú ste doplnili informáciou zo dňa 30.03.2021 k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate nasledovné:
„Podávame si Žiadosť o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry" na základe Výzvy Č. 2020/001 vyhlásenej dňa 31.12.2020 Fondom na podporu športu.
Príloha: o. doklady preukazujúce ukončené verejné obstarávanie, prebiehajúce verejné obstarávanie (postačuje odkaz na link v portáli verejného obstarávania, kde sú všetky dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania zverejnené) alebo čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že pre realizáciu projektu ani žiadnej jeho časti sa verejné obstarávanie v zmysle platnej legislatívy nevyžaduje.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve