Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 3957-2021, Tretie osoby/kľúčoví experti

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

3957-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 09.04.2021
Elektronickou poštou zo dňa 09.03.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťami o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
„Zo žiadostí o metodické usmernenie vyplýva, že Vaša spoločnosť žiada o poskytnutie usmernenia v súvislosti s úradným dokumentom, ktorý bol vydaný Radou úradu dňa 08.03.2021 vedený pod číslom spisu: 2065-900/2021-V, a to k nasledovnému:
1. Je uchádzač povinný, pri využití technických a odborných kapacít prostredníctvom inej osoby, preukázať reálnosť poskytnutia technických a odborných kapacít, a to nielen verejnému obstarávateľovi predloženou zmluvou, ktorá obsahovo spĺňa podmienky stavené zákonom, ale aj samostatným preukázaním reálnosti poskytnutia týchto technických a odborných kapacít, a to vzhľadom na vzdialenosť medzi sídlom tretej osoby a miestom realizácie projektu, ako aj vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu COVID-19 a s tým súvisiace obmedzenia, hoci verejný obstarávateľ takúto podmienku v procese verejného obstarávania vyslovene nežiadal?
2. V prípade, ak uchádzač okrem zmluvy o poskytnutí technických a odborných kapacít predloženej verejnému obstarávateľovi v procese verejného obstarávania neposkytne/neuvedie také informácie vo vzťahu k poskytnutiu technických a odborných kapacít, ktoré si verejný obstarávateľ v podmienkach verejného obstarávania nežiadal, porušuje tým uchádzač ust. § 10 ods. 2 ZoVO, konkrétne princíp transparentnosti?
Vo svojej druhej žiadosti o metodické usmernenie taktiež odkazujete na úradný dokument, ktorý bol vydaný Radou úradu a v nadväznosti na uvedený dokument, žiadate o poskytnutie odpovede k nasledovným otázkam:
1. V
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve