Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 4371-2022, ako postupovať pri zadaní in house zákazky na stavebné práce a dodaní tovaru na ich uskutočnenie, ako postupovať pri zadaní in house zákazky na stavebné práce a dodaní tovaru na ich uskutočnenie - určenie PHZ, ...

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

4371-5000/2022
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 14.03.2022
Elektronickou poštou zo dňa 02.02.2022 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.: Obec Olcnava, v zatupení starostu, Vás týmto chce požiadať o metodické usmernenie k aplikácii § 1 ods. 4 Zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na ďalšie ustanovenia Zákona. Dodávateľ spĺňa podmienky stanovené v uvedenom ustanovení Zákona a bude dodávať verejnému obstarávateľovi stavebné práce. Dodávateľ je zároveň na splnenie podmienok v § 1 ods. 4 Zákona verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 2. Stavebné práce pozostávajú z materiálu, služieb a prác, ktoré bude dodávateľ realizovať svojimi zamestnancami. Dodávateľ ako verejný obstarávateľ zrealizuje verejné obstarávanie na príslušné tovary (materiál) alebo špeciálne služby (napr. elektroinštalácie, revízie a pod., na ktoré sám nemá zamestnancov). Je uvedený postup v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní? Akým spôsobom má uskutočniť verejný obstarávateľ výpočet predpokladanej hodnoty zákazky a následne obstarávať v prípade, že celková hodnota stavebných prác je 200 000 € bez DPH a hodnota zákazky zadanej na základe § 1 ods. 4 je 110 000 € bez DPH? Je predpokladanou hodnotou zákazky suma 200 000 € bez DPH, aj keď na zadávanie zákazky podľa § 1 ods. 4 Zákona na sumu 110 000 € bez DPH sa zákon nevzťahuje? Akým spôsobom má potom verejný obstarávateľ zrealizovať obstarávanie prác v hodnote 90 000 €? Pôjde o zákazku s nízkou hodnotou alebo pôjde o podlimitnú zákazku v hodnote 90 000 €. Ak pôjde o podlimitnú zákazku v hodnote 90 000 €, akým spôsobom ju má zadať do príslušného elektronického systému ÚVO? Alebo môže verejný obstarávateľ zadať zákazku v hodnote 200 000 € bez DPH podľa § 1 ods. 4 Zákona dodávateľovi, ktorý následne zrealizuje verejné obstarávanie na potrebné tovary (stavebný materiál) a služby (práce)? Čo chápe Úrad pre verejné obstarávanie pod „realizáciou vlastnými kapacitami“? Znamená to, že ide len o „prefakturovanie prác“ realizovaných na základe pracovných zmlúv a dohôd o vykonaní prác mimopracovného pomeru, alebo sa pod vlastnou kapacitou myslí napríklad aj maľovanie, pričom ale farbu dodávateľ nevyprodukoval, ale zakúpil (na základe príslušného postupu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní)?Pri úzkom výklade by totiž dodávateľ nemohol dodať nič, čo obsahuje čo i len jeden klinec, ktorý by zakúpil. Akým spôsobom má verejný obstarávateľ postupovať v prípade, že pri zákazke v hodnote 200 000 € bez DPH sa rozhodne použiť zadanie zákazky podľa § 1 ods. 4
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

91/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

54/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  


Zmena nastane

305/2013 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  


Archív zmien v legislatíve