Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 4374-2022, spôsob splnenia si povinnosti zverejňovania výzvy na predkladanie ponúk v zákazke s nízkou hodnotou od 31.3.2022, postup pri využití inštitútu vysvetľovanie v zákazke s nízkou hodnotou od 31.3.2022, možnosť ...

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

4374-5000/2022
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 28.02.2022
Elektronickou poštou zo dňa 01.02.2022 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.: „ Touto cestou Vás žiadame o metodické usmernenie v súvislosti s pripravovanou novelou zákona o verejnom obstarávaní a prechodným obdobím do zriadenia elektronickej platformy.
1. Naša otázka smeruje k aplikácii § 117 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní v znení po 31.3.2022, podľa ktorého:
Verejný obstarávateľ je povinný odoslať na uverejnenie prostredníctvom na to určenej funkcionality elektronickej platformy výzvu na predkladanie ponúk a uskutočňovať komunikáciu v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou vrátane predkladania ponúk prostredníctvom elektronickej platformy, ak
a) predpokladaná hodnota zákazky na uskutočnenie stavebných prác je rovnaká alebo vyššia ako 180 000 eur,
b) predpokladaná hodnota zákazky na dodanie tovaru okrem potravín alebo zákazky na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 je rovnaká alebo vyššia ako 70 000 eur,
c) predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 je rovnaká alebo vyššia ako 260 000 eur.
Zaujíma nás, či v zákazke s nízkou hodnotou ktorá bude vyhlásená po 31.3.2022, avšak ešte predtým, ako bude zriadená elektronická platforma, bude verejný obstarávateľ povinný posielať tieto zákazky na uverejnenie a ak áno, kde? Prostredníctvom akého systému? Naopak, ak výzvu nepošle na uverejnenie, dopustí sa porušenia zákona?
2. Rovnako nás zaujíma odpoveď na otázku, či v prípade, ak verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 187 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a teda do 31. januára 2023 nebude používať elektronickú platformu (ak by bola už aj zriadená) a na úkony, ktoré majú byť vykonané prostredníctvom elektronickej platformy, použije elektronický prostriedok podľa § 20, tak či v tomto prípade má povinnosť posielať na uverejnenie výzvu na predkladanie ponúk a ako áno, prostredníctvom ktorého systému?
3. Tiež Vás žiadame o usmernenie, ako postupovať v prípade zákaziek s nízkymi hodnotami, ktoré budú zaslané na uverejnenie
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve