Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 4499-2022, spôsob splnenia si povinnosti podľa § 117 ods. 6 v spojitosti s odsekom 9 od 31.3.2022

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

4499-5000/2022
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 2.3.2022
Elektronickou poštou zo dňa 2.2.2022 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o metodické usmernenie uvádzate:
„Podľa znenia § 117 ods. 9 vo väzbe na ods. 6 je verejný obstarávateľ povinný prostredníctvom na to určenej funkcionality elektronickej platformy odoslať výzvu na predkladanie ponúk v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou (pre prípady podľa § 117 ods. 6 písm. a) až c) ZVO), verejný obstarávateľ je povinný preukázať dátum odoslania tejto výzvy. Túto výzvu úrad zverejní vo vestníku.
Podľa § 187l ods. 3 nie je verejný obstarávateľ povinný do 31.01.2023 používať elektronickú platformu, ak na úkony, ktoré majú byť vykonané prostredníctvom elektronickej platformy, použije elektronický prostriedok podľa § 20 ZVO.
Podľa § 187l ods. 4 a 5 nie je verejný obstarávateľ povinný plniť povinnosti podľa § 117 ods. 9, nakoľko sa uvedené výnimky vzťahujú k definovaným zmluvám odo dňa vzá
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 17. 5. 2024  

187/2021 Z.z.

Novelizovaný: 15. 5. 2024  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2024  

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

302/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  


Zmena nastane

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  


Archív zmien v legislatíve