Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 4512-2021, reverzná súťaž pri podlimitnej zákazke bez využitia elektronického trhoviska, vyhodnotenie mimoriadne nízkej ponuky pri reverznej súťaži, chyby v písaní počítaní vs. zmena ponuky

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

4512-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 26.03.2021
Elektronickou poštou zo dňa 22.03.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.:
1. V zmysle § 112 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako "zákon") pri podlimitných zákazkách a v zmysle § 66 ods. 7 zákona pri nadlimitných zákazkách sa verejný obstarávateľ môže rozhodnúť aj o iných postupoch vyhodnocovania ponúk a podmienok účasti (napríklad vyhodnotiť ponuky podľa kritérií a následne vyhodnotiť ponuky na základe splnenia požiadaviek na predmet zákazky a podmienok účasti u prvého uchádzača alebo u prvých troch uchádzačov v súlade s § 55 ods. 1 zákona).
Otázka: Kedy sa verejný obstarávateľ má o inom vyhodnocovaní ponúk rozhodnúť? Už pri príprave súťažných podkladov, alebo až keď sú predložené ponuky a vieme, koľko je ponúk?
2. Ak sa vyhodnocujú ponuky podľa § 112 ods. 6 zákona, alebo podľa § 66 ods. 7 zákona a v súlade s § 55 ods. 1 zákona tak, že ponuky sa vyhodnocujú najprv podľa kritérií a následne sa vyhodnocujú prvé tri ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a podmienok účasti, z akých dôvodov sa nemá používať § 53 ods. 3 zákona, ak ostanú napríklad iba tri ponuky z viac ponúk (ostatné boli vylúčené), ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky a podmienky účasti? (metodické usmernenie 8835-5000/2019).
3. Ak ponuka obsahuje položky a ak komisia zriadená verejným obstarávateľom zistí, že uchádzač uviedol v určitej položke iné množstvo, ako bolo požadované, alebo ak má zle prenásobené - množstvo a jednotková cena, alebo zabudol zaokrúhliť celkovú cenu v položkách (nemení sa jednotková cena), môžeme to považovať za chyb
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve