Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 4612-2022, Môže byť člen skupiny dodávateľov zároveň členom inej skupiny dodávateľov v tom istom verejnom obstarávaní? V rámci jedného verejného obstarávania by sa prihlásili dve skupiny dodávateľov pričom jeden, resp. dva ...

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

4612-5000/2022
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 11.3.2022
Elektronickou poštou z 9.2.2022 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.: „V rámci súťažných podkladov k VO sa môže verejného obstarávania zúčastniť aj skupina dodávateľov. Z ustanovení ZVO vyplýva, že ak sa člen skupiny dodávateľov prihlási do VO aj ako uchádzač, jeho ponuku (ako uchádzača) verejný obstarávateľ vylúči.
Môže však člen skupiny dodávateľov, byť zároveň členom inej skupiny dodávateľov? Tzn. v rámci jedného VO by sa prihlásili dve skupiny dodávateľov a jeden, resp. dva su
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve