Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 4614-2022, nahradenie technikov, tech. orgánov alebo osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy, alebo riadiacich zamestnancov, ktorí nespĺňajú podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. c) alebo písm. g); ...

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

4614-5000/2022
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 28.02.2022
Elektronickou poštou zo dňa 09.02.2022 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.:“ dovoľujeme si Vás požiadať o metodické usmernenie, čo je v tomto prípade motivované obsahom niektorých metodických usmernení a ich možným nekorektným výkladom (napr. Metodické usmernenia č. 7936-5000/2018, 13891-5000/2020, 10412-5000/2019,7217-5000/2019), ktoré sa týkajú aplikácie povinnosti verejného obstarávateľa požiadať o nahradenie inej osoby, ktorou uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti tykajúcich sa finančného a ekonomického postavenia, resp. technickej alebo odbornej spôsobilosti, u ktorej existujú dôvody na jej vylúčenie.
Z uvedených metodických usmernení vyplýva, že Úrad pre verejné obstarávanie pripúšťa možnosť, že po výzve verejného obstarávateľa nenahradí inú/tretiu osobu inou/treťou osobou ale doloží doklady preukazujúce splnenie požadovaných podmienok účasti, ktoré pôvodne zamýšľal preukázať treťou osobou, ním samým, pričom verejný obstarávate je povinný takéto doklady akceptovať.
Podľa nášho názoru z uvedených metodických usmernení vyplýva, že „povinnosť’ určená v § 40 ods. 5 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") sa týka vlastných kapacít uchádzača a povinnosť určená v § 40 ods. 5 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní sa týka kapacít inej osoby podľa § 33 ods. 2, resp. 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Z uvedeného potom ďalej vyplýva, že možnosť nahradiť’ inú osobu, u ktorej existujú dôvody na vylúčenie vlastnými kapacitami uchádzača sa týka iba prípadov uvedených v § 40 ods. 5 písm. b), t.j.. nie prípadov uvedených v § 40 o
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve