Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 4642-2022, prípustnosť zmeny zmluvy z dôvodu zámeny v ponuke pôvodne deklarovaného materiálu za technicky/kvalitatívne lepší materiál

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

4642-5000/2022
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 11.03.2022
Elektronickou poštou zo dňa 11.02.2022 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.:
Ako stavebná spoločnosť sme si vysúťažili zákazku vo verejnom obstarávaní vyhlásenom vo Vestníku VO pod č. 8/2021 dňa 14.01.2021 pod sp. zn. č. 1502 – WYP, predmetom ktorej bola rekonštrukcia a modernizácia objektu ODI PZ (ďalej len „zákazka“).
Samotnú cenovú ponuku na zákazku sme predkladali ešte vo februári minulého roka. Od vyhlásenia verejného obstarávania po jeho samotné vyhodnotenie uplynul takmer rok. Vzhľadom na to, že v priebehu celého roka, v rámci ktorého sa zákazka vyhodnocovala sa ekonomická situácia na trhu rapídne zmenila sme za účelom predchádzania akýchkoľvek komplikácií a vyjasnenia si týchto celosvetových spoločenských zmien požiadali verejného obstarávateľa o osobné stretnutie pred podpisom zmluvy. Náležite sme s verejným obstarávateľom o týchto zmenách chceli rokovať, nakoľko tieto zmeny predstavovali možnú prekážku realizácie zákazky, nie len z našej strany, ale aj zo strany akéhokoľvek iného zhotoviteľa. Osobné stretnutie nám však nebolo zo strany verejného obstarávateľa umožnené.
Z uvedeného dôvodu sme teda požiadali verejného obstarávateľa aspoň minimálne o možnosť prísť si zamerať okná, nakoľko sme ich potrebovali objednať v dostatočnom predstihu (ešte na konci roka 2021, pretože od roka 2022 sa ceny opätovne rapídne zvyšovali). Ani toto nám však verejný obstarávateľ neumožnil.
Vzhľadom na to, že zákazka sa vyhodnocovala veľmi dlhú dobu, ako sme už vyššie spomínali, došlo k neštandardnému navýšeniu cien, čo sme my ako zhotoviteľ a ani verejný obstarávateľ nevedeli predvídať. Napriek tomu, že nám verejný obstarávateľ oznámil, že o týchto veciach bude rokovať po podpise zmluvy, nestalo sa tak.
Vzhľadom na uvedené sa stalo, že napr. dodávateľ okien nám ich už nie je schopný dodať v cene podľa našej cenovej ponuky z minulého roka a ani v dojednanej lehote. Cena pri tejto položke narástla dokonca až o 20%. Máme za to, že ide naozaj o neštandardné navýšenie cien. Preto sme verejnému obstarávateľovi navrhli ekvivalent v lepšej cene a ešte dokonca v lepšej kvalite. Samozrejme predmetnú položku (okn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve