Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 4650-2022, novela - zákon č. 64/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ...

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

4650-5000/2022
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 15.3.2022
Elektronickou poštou zo 14.2.2022 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti okrem iného uvádzate, cit.: „dovoľujem si Vás požiadať o metodické usmernenie v spojitosti s novelizáciou zákona o verejnom obstarávaní, ktorá bude účinná od 31.03.2022 v nadväznosti na § 169 zákona, konkrétne vypustenie ods. 2 z novelizovaného znenia zákona, t.j. povinnosti kontrolovaného podať úradu podnet podľa ods. 1 písm. b) pri nadlimitných zákazkách financovaných aspoň z časti z prostriedkov Európskej únie.
Moja otázka znie:
Ad 1) Rozumiem tomu správne, že Úradu pre verejné obstarávanie ostane kontrola pred uzavretím zmluvy pre nadlimitné zákazky, čo aj z časti financované z prostriedkov EÚ, už iba v rozsahu aktuálneho § 169 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a teda riadiacim orgánom (sprostredkovateľským orgánom) ostane naďalej možnosť obrátiť sa s podnetom na Úrad pre verejné obstarávanie, kedy sa riadiaci orgán (sprostredkovateľský orgán) môže dobrovoľne rozhodnúť, či podá podnet na výkon kontroly na Úrad pre verejné obstarávanie vo fáze pred podpisom zmluvy. V dôvodovej správe k novelizovanému zneniu zákona o verejnom obstarávaní je uvedené, že „dvojstupňová kontrola“ pri kontrole na riadiacom orgáne a zároveň dobrovoľnom podaní podnetu riadiaceho orgánu na úrad pre verejné obstarávanie má byť sústredená na tie nadlimitné zákazky, ktoré vníma ako rizikové prijímateľ a riadiaci orgán a nie plošne na všetky nadlimitné zákazky, resp. všetky nadlimitné zákazky od určitého finančného limitu. Disponuje Úrad pre verejné obstarávanie definíciou „rizikovej zákazky“? Posúdenie rizikovosti konkrétneho verejného obstarávania zadávaného nadlimitným postupom môže byť u prijímateľa, riadiaceho orgánu a Úradu pre verejné obstarávani
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

79/2015 Z.z.

Novelizovaný: 3. 7. 2024  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Zmena nastane

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

292/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

56/2012 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  


Archív zmien v legislatíve