Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 4699-2022, preukazovanie soplnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b, c) a f) od 31.3.2022 v prípade zahraničného subjektu, zadávanie zákazky s nízkou hodnotoou od 31.3.2022

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

4699-5000/2022
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 11.3.2022
Elektronickou poštou zo dňa 7.2.2022 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o metodické usmernenie uvádzate nasledovné otázky:
1. Žiadame Vás o usmernenie či podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) a f) budú musieť zahraniční uchádzači preukazovať tak dokladom preukazujúcim ich splnenie v krajine svojho sídla a zároveň aj dokladom preukazujúcim podmienky účasti vo vzťahu k Slovenskej republike a teda dokladom vydaným príslušnými orgánmi v SR, a to bez ohľadu či subjekt bol, resp. je platiteľom daní, odvodov aj na území Slovenskej republiky?
2. Rozumieme tomu správne, že podľa vyššie uvedenej úpravy verejní obstarávatelia budú musieť uznať kópie dokladov vrátane kópií v elektronickej podobe a teda nebudú môcť požadovať predloženie originálu príslušného dokumentu, úradne osvedčenej kópie originálu príslušného dokumentu alebo zaručenej konverzie už v rámci predkladanie ponúk?
3. Rozumieme tomu správne, že v prípade ZsNH, ktorá nedosahuje finančné limity pre postup podľa § 117 ods. 6 v znení zákona účinného od 31.3.2022, ak verejný obstarávateľ vyzve na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky musí tieto vyzvať niektorým z elektronických prostriedkov podľa § 20 zákona a teda od 31.3.2022 nemôže na toto oslovenie hospodárskych subjektov použiť napr. mailovú komunikáciu?
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie:
Úrad realizuje s
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve