Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 4956-2022, Zmena zmluvy z dôvodu nárastu cien

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

4956-5000/2022
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 07.03.2022
Elektronickou poštou zo dňa 07.02.2022 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate nasledovné:
„Touto cestou by sme Vás chceli požiadať o metodické usmernenie, ohľadom možnosti navýšenia vysúťaženej sumy zo Zmluvy o dielo za podmienok, že nebude nutné opakovať verejné obstarávanie na danú zákazku.
Jedná sa o tom, že obec Kanianka v roku 2020 realizovala verejne obstarávanie na stavebné práce, výzva na predkladanie cenových ponúk bola zasielaná 23.03.2020 a po vyhodnotení verejného obstarávania (Zákazka s nízkou hodnotou) došlo k uzavretiu Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom a to dňa 04.05.2020. Táto zákazka má byť realizovaná z Programu rozvoja vidieka - operačný program LEADER, CLLD cez Miestnu akčnú skupinu. Žiadosť sa podávala v roku 2020 a podmienkou bolo, že musí byť predložená žiadosť s ukončeným verejným obstarávaním, podpísanou Zmluvou o dielo. Keďže ubehla taká neúmerne dlhá doba, skokový nárast cien spôsobený aj situáciou COVlD-19 spôsobil to, že zákazku nie je možné zrealizovat’ za ceny, ako bola v roku 2020 podpísaná Zmluva o dielo. Touto cestou by sme sa chceli opýtať, či existuje spôsob akým by v zmysle zákona o VO bolo možné navýšiť vysúťaženú sumu? Je možné
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve