Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 5360-2020, súťaž návrhov, priame rokovacie konanie, zákazky s nízkou hodnotou - postup

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

5360-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 25.03.2020
Elektronickou poštou zo dňa 05.03.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti uvádzate nasledovné, cit.: „Verejný obstarávateľ cirkevná organizácia chce robiť vitrážové okná na kostole. Vitráže sa skladajú z výtvarného návrhu, ktorý musí schváliť cirkevná komisia. Cirkevná komisia schválila konkrétny návrh od konkrétneho autora. Realizácia by mala prebehnúť presne podľa návrhu autora výtvarného návrhu. Ako zabezpečiť aby konkrétne umelecké dielo mohlo byť predmetom verejného obstarávania keď autor schváleného návrhu by mal byť aj realizátorom. Je možné v tomto prípade ísť do priameho rokovania? Alebo si máme urobiť verejné obstarávanie na výtvarné návrhy a zároveň aj na realizáciu? Ako sa v tomto prípade posudzuje cena za dielo vo verejnom obstarávaní nie na základe cenových kritérií najnižšej ceny, ale dať posúdiť jednotlivé návrhy na cirkevnú komisiu, ktorá bude posudzovať kvalitu, prevedenie, estetické stvárnenie, vhodnosť umiestnenia do konkrétneho sakrálneho priestoru, prípadne iné kritéria? Ako máme nastaviť výzvu a špecifikáciu predmetu zákazky? Máme tam dať podmienku, že verejný obstarávateľ bude jednotlivé návrhy posudzovať na základe vytvorenej cirkevnej komisie, ktorá rozhodne o víťazovi verejného obstarávania?“
Taktiež sa pýtate, cit.: „Ak sme vyhlásili verejné obstarávanie na dodávku kostolných zvonov a príslušenstva zaslali sme to 8 uchádzačom, z ktorých zareagoval na výzvu iba jeden a ostatní to aj napriek opakovaným výzvam na doplnenie podkladov na účasť vo verejnom obstarávaní odignorovali. Môžeme v tomto prípade po výzve na doplnenie dokladov vo verejnom obstarávaní po ich nedoručení ani maílom, keďže sme im dali takú možnosť po uplynutí náhradnej lehoty na doplnenie dokladov prejsť na priame rokovanie s konkrétnym uchádzačom
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

97/1963 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

297/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

151/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  


Zmena nastane

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 22. 6. 2023  

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  


Archív zmien v legislatíve