Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 5421-2020, povinnosť postupovať podľa ZVO pri obstarávanie firmy na prekládku vedenia vysokého napätia

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

5421-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 9.4.2020
Elektronickou poštou zo dňa 5.3.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o metodické usmernenie opisujete postup pri prekládke vedenia vysokého napätia. Pýtate sa, či môže obec Brezovica ako verejný obstarávateľ uzavrieť Zmluvu o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia so SSD a následne Zmluvu o dielo, ktorej predmetom bude realizácia preložky elektroenergetického zariadenia s realizátorom preložky bez aplikácie postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní?
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Skutkové okolnosti, ktoré opisujete vo svojej žiadosti vychádzajú z toho, že na to, aby ste dosiahli Vami sledovaný hospodársky cieľ je nevyhnutné najprv uskutočniť vyvolanú investíciu, ktorou je prekládka elektroenergetického rozvodného zariadenia (pravdepodobne stavby).
Podľa § 45 ods. 2 zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o energetike“), náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariade
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

161/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 3. 2024  

91/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 3. 2024  


Zmena nastane

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 31. 3. 2024  

395/2021 Z.z.

Novelizovaný: 31. 3. 2024  

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

24/2006 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  


Archív zmien v legislatíve