Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 5503-2022, posúdenie existencie konfliktu záujmov

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

5503-5000/2022
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 21.3.2022
Listom zo dňa 17.2.2022 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o vyjadrenie sa k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o vyjadrenie opisujete skutkový stav zákazky „Multifunkčné ihrisko – Poľný Kesov“ z roku 2017, ktorá bola realizovaná prijímateľom nenávratného finančného prostriedku ako zákazka s nízkou hodnotou. V rámci finančnej kontroly ste zistili možné personálne a majetkové prepojenie medzi spoločnosťou, ktorá sa podieľala na príprave verejného obstarávania (projektová dokumentácia) a spoločnosťou, ktorá sa stala víťazným uchádzačom. Ďalej v žiadosti opisujete argumentáciu prijímateľa NFP – obce Poľný Kesov, ktorá sa v rámci procesu zadávania zákazky zaoberala vyhodnocovaním potenciálneho konfliktu záujmov ale nedospela k totožnému záveru.
Na základe skutkového stavu žiadate úrad o vyjadrenie k skutočnostiam uvedeným v žiadosti a potvrdenie, resp. vyvrátenie podozrenia PPA citovaného v žiadosti, ktoré sa týka posúdenia majetkového a personálneho prepojenia dvoch spoločností v konkrétnom prípade.
Ďalej sa pýtate, či môže medzi projektantom a uchádzačom verejného obstarávania vzniknúť konflikt záujmov a či osobu projektanta je možné považovať za zainteresovanú osobu v procese verejného obstarávania, ktorá sa podieľa na jeho príprave alebo realizácií.
Môže byť zhoda adresy firmy spracovateľa projektovej dokumentácie a adresy víťaza VO, ako aj možné personálne prepojenie štatutárov projektovej kancelárie a víťazného uchádzača faktorom na znevýhodnenie/diskrimináciu ostatných uchádzačov VO? V prípade, že by mal jeden z uchádzačov informáciu o projektovej dokumentácií a rozpočte skôr ako ostatní uchádzači, môže to mať vplyv na výsledok VO?
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve