Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 6253-2020, zverejňovanie ponuky, dôvernosť informácií v ponuke, obmedzenie dôvernosti informácií

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

6352-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 21.04.2020
Elektronickou poštou zo dňa 31.03.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti:
„V súvislosti s ustanovením § 64 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní žiadate o vyjadrenie, či sa v zmysle citovaného ustanovenia zverejňuje kompletná ponuka vrátane jednotkových cien a ostatných cenových položiek alebo je možné zverejniť len časť cenovej ponuky, napr. v prípade ak záujemca označí časť cenovej ponuky za dôvernú. Ak je možné zverejniť len časť ponuky, z akých dôvodov a v akom rozsahu sa tak môže stať.
V nadväznosti na § 22 ods. 1, 2 zákona o verejnom obstarávaní sa pýtate:
- v prípade, ak ponuka obsahuje dôverné informácie, je postačujúce, ak uchádzač buď v ponuke upozorní vo na existenciu dôverných informácií?
- je potrebné dôvernú informáciu nejako zdôvodniť alebo postačí len poukázať, že ide o dôvernú informáciu?
- v prípade, ak je dôvernou informáciou obchodné tajomstvo je potrebné ho nejako osobitne zdôvodniť alebo postačí len naň odkázať?
Ďalej sa pýtate, či sa ustanovenie § 22 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní vzťahuje sa aj na zverejňovanie ponúk v profile podľa § 64 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní a ak áno, či to znamená , že aj napriek tomu, že ponuka obsahuje dôvernú informáciu musí byť zverejnená v profile?
V súvislosti so skutočnosťou, že v praxi často verejní obstarávatelia zverejňujú jednotlivé ponuky uchádzačov postupne, či je možné požiadať aby zverejňovali ponuky všetkých uchádzačov vždy naraz a to s prihliadnutím na existenciu konkurenčného boja. Keďže v prípade ak verejný obstarávateľ zverejní najskôr len ponuku jedného uchádzača, konkurencia sa dozvie napr. výšku jednotkových cien tohto
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

292/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

528/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

121/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  


Zmena nastane

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

91/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

54/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  


Archív zmien v legislatíve