Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 6471-2021, archivačná doba dokumentácie k verejnému obstarávaniu, povinnosť predkladania dokumentácie, vykonanie kontroly zákazky v režime zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní úradom

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

6471-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 31.5.2021
Elektronickou poštou z 29.4.2021 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o vyjadrenie k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.: „Dovoľujeme si požiadať o vyjadrenie odborného názoru Vášho úradu o opodstatnenosti vyžiadania si dokladov k obstarávaniu (nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác) uskutočnenému v roku 2009 končiacemu uzatvorením Zmluvného vzťahu s víťazným uchádzačom.
Environmentálny fond ako poskytovateľ dotácie si telefonicky dňa 8.2.2021 vyžiadal podklady formou naskenovaných dokumentov k predmetnému verejnému obstarávaniu, ktoré mu boli verejným obstarávateľom dňa 9.2.2021 zaslané.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve