Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 6491-2021, zmena zmluvy počas jej trvania, zmena dodávateľa - transformácia fyzickej osoby-živnostníka na s.r.o.

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

6491-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 18.05.2021
Elektronickou poštou zo dňa 05.05.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.: „čí živnostník, s ktorým bola uzavretá Rámcová dohoda (ktorá je výsledkom verejného obstarávania) môže pokračovať v plnení tejto dohody ako jediný spoločník a konateľ svojej spoločnosti s ručením obmedzeným. Spoločnosť s ručením obmedzeným má už samozrejme iné IČO pričom adresa sídla firmy a živnostníka je totožná“.
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Podľa § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní úrad usmerňuje metodicky účastníkov procesu verejného obstarávania. Metodická činnosť úradu sa v zásade obmedzuje na poskytnutie všeobecných odpovedí, resp. návodov na riešenie otázok, ktoré môžu spôsobovať aplikačné problémy v praxi. Overiť zákonný postup verejného obstarávateľa/obstarávateľa pri zadávaní zákazky (alebo naopak vybočenie zo zákonného rámca) možno len na základe úradom vykonanej kontroly, spočívajúcej v úplnom zistení skutkového stavu a následného porovnania súladu konania kontrolovaného s ustanoveniami zákona. Úrad v rámci metodického usmerňovania nemôže posudzovať súlad určitej jednostranne popísanej situácie so zákonom o verejnom obstarávaní. Je tomu tak najmä z dôvodu, že by tým úrad mohol prejudikovať svoje budúce možné rozhodnutia a samotné posudzovanie by vykonával na základe nedostatočných informácií, t.j. bez kompletnej spisovej dokumentácie.
Zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy ako výsledok postupu verejného obstarávania by sa prioritne mala spravovať pravidlami, ktoré sú v nej obsiahnuté. Zákon o verejnom obstarávaní problematiku zmeny zmluvy, rámcovej doho
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve