Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 6877-2021, postup verejného obstarávateľa po vyhodnotení ponúk

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

6877-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 09.06.2021
Elektronickou poštou zo dňa 14.05.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o metodické usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, že:
„Dobrý deň,
obraciam sa na vás s prosbou o radu ako postupovať vo verejnom obstarávaní na dodávateľa prístavby WC na futbalovom ihrisku.
Na základe projektu prístavby WC obec vypísala súťaž na dodávateľa prístavby WC - prieskum trhu. Cena podľa projektu 64 133,37 €.
Ponuky predložilo 5 firiem, pričom jedna z nich (nazvime ju firma ABC) pred predložením ponuky ústne upozornila, že po preštudovaní projektu zistila, že vo výkaze výmer nie sú všetky položky, ktoré je potrebné na ceniť, napr. chýba 8m3 betónu a pod....
Firma ABC sa pýtala obce, či má neceniť všetky položky ako jej to vyplýva z projektu, teda aj tie, ktoré nie sú vo výkaze výmer?
Obec jej dala pokyn, aby na cenila všetky položky, teda aj tie, ktoré vo výkaze výmer chýba
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve