Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 7074-2021, výnimka - prenájom nehnuteľnosti (nebytového priestoru), zmiešaná zákazka (prenájom, stavebné práce, služby spojené s používaním priestoru)

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

7074-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 18.6.2021
Elektronickou poštou z 13.5.2021 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o usmernenie k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, že pre jednu zo svojich organizačných zložiek riešite otázku zabezpečenia prenájmu nebytového priestoru, pričom navrhovaná doba nájmu je 60 mesiacov. Z cenovej ponuky, ktorú ste získali v rámci Vami zrealizovaného prieskumu trhu vyplynula nasledovná skladba navrhovanej zmluvnej ceny:
- prenájom nebytových priestorov v objekte DC: 29 725 €
- služby spojené s používaním nebytového priestoru: 16 325 €
- spolu bez DPH 20%: 46 050 €
- cena za celý špecifikovaný predmet ponuky nájmu je 46 050 €
Spomínate, že v cene je zahrnuté aj vybudovanie osobitnej zóny s charakteristikou zodpovedajúcou Vašim požiadavkám.
Poukazujete na to, že podľa platného znenia zákona o verejnom obstarávaní § 1 ods. 2 písm. c), sa tento zákon na nájom existujúcich stavieb a iných nehnuteľnosti, nevzťahuje. Vzhľadom na aktuálny právny a faktický stav si dovoľujete požiadať o usmernenie, či účel prenájmu ako ho opisujete vo svojej žiadosti nepodlieha postupu podľa príslušných predpisov o verejnom obstarávaní a FR SR môže s príslušným vlastníkom nehnuteľnosti na tento účel priamo uzatvoriť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Podľa § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) usmerňuje metodicky účastn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve