Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 7322-2021, preukazovanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO občianskym združením/neziskovou organizáciou

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

7322-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 28.6.2021
Elektronickou poštou zo dňa 28.5.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o vydanie metodického usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti uvádzate nasledovné:
„Chceli by sme požiadať o metodické usmernenie vo veci preukazovania podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e), ak uchádzačom sú občianske združenia/neziskové organizácie.
Otázky:
1. Môže byť za úspešného uchádzača vyhlásené občianske združenie/nezisková organizácia, ktoré/á splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) preukazuje prostredníctvom svojich stanov? Kedy a v akých konkrétnych prípadoch stačí preukázanie § 32 ods. 1 písm. e) stanovami občianskeho združenia/neziskovej organizácie a kedy je potrebné žiadať od občianskeho združenia/neziskovej organizácie ako od uchádzača výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra?
2. Akým spôsobom má verejný obstarávateľ overiť v prípade záujemcu, ktorým je občianske združenie/nezisková organizácia bez zápisu v obchodnom alebo živnostenskom registri či činnosť združenia/neziskovej organizácie napĺňa znaky živnosti?
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie:
Vo všeobecnosti platí, že na statuse, resp. právnej forme úspešného uchádzača nezáleží, to znamená, že úspešným uchádzačom môže byť aj občianske združenie, resp. nezisková organizácia. Odpovede na Vaše ďalšie otázky následne závisia od konkrétnych okolností prípadu a verejný obstarávateľ/obstarávateľ ich musí posudzovať
ad hoc
.
Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní sa „verejného obstarávania môže zúčastniť len ten, kto je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu“.
Podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, „ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, uchádzač alebo záujemca preukazuje sp
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 17. 5. 2024  

187/2021 Z.z.

Novelizovaný: 15. 5. 2024  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2024  

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

302/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  


Zmena nastane

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  


Archív zmien v legislatíve