Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 7448-2021, Vyhlásenie nového verejného obstarávanie pred uplynutím dĺžky trvania existujúceho zmluvného vzťahu

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

7448-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 23.06.2021
Elektronickou poštou zo dňa 24.05.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate nasledovné:
„Prosím Vás máme problém, s ktorým sa obraciame na Vás, pretože čím viac sa danou témou zaoberáme, tým viac sa do nej zamotávame. Máme takúto situáciu. Sme obec, ktorá prenajíma lyžiarske vleky obchodnej spoločnosti, ktorej nájomná zmluva končí 1.6.2022. Otázka je, či môžeme obec, vyhlásiť zámer na výber nového nájomcu vlekov už teraz v tomto roku, pred ukončením nájomnej zmluvy terajšieho nájomcu, s tým, že prevezme nový výherca výberového konania od 1.6.2022 lyžiarske vleky do užívania. Je tu totiž predpoklad, že budeme musieť vyhlásiť viac kôl výberového konania.“
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Podľa § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní úrad usmerňuje metodicky účastníkov procesu verejného obstarávania. Úrad v rámci metodického usmerňovania nepreberá kompetencie jednotlivých verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov pri realizácii konkrétnych verejných obstarávaní. Ak by úrad v rámci metodického usmerňovania „odporúčal“ účastníkom procesu verejného obstarávania vykonať určitý úkon, takýmto usmernením by sa mohol dostať do k
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

91/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

54/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  


Zmena nastane

305/2013 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  


Archív zmien v legislatíve