Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 7450-2021, Uzatváranie zmlúv a rámcových dohôd na dlhšie obdobia

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

7450-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 23.06.2021
Elektronickou poštou zo dňa 24.05.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate nasledovné:
„Obraciame sa na Vás ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO), so žiadosťou o vydanie metodického usmernenia k uzavretiu zmlúv (na dlhšie obdobie ako sú 4 roky) na poskytovanie služieb:
a) odvoz komunálneho odpadu na dobu 10 rokov,
b) údržba verejného osvetlenia na dobu 6 rokov,
c) údržba verejných komunikácií na dobu 6 rokov.
Všetky 3 okruhy činností sa poskytujú pravidelne, a teda v zmysle § 6 ods. 9 bodu b) ZVO. Verejný obstarávateľ má v úmysle uzavrieť zmluvy o poskytovaní služieb v rámci 1 nadlimitnej súťaže, rozdelenej na 3 samostatné časti. Môže verejný obstarávateľ uzatvárať zmluvy na vyššie uvedené obdobia?“
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Podľa § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní úrad usmerňuje metodicky účastníkov procesu verejného obstarávania. Úrad v rámci metodického usmerňovania nepreberá kompetencie jednotlivých verejných ob
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

292/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

528/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

121/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  


Zmena nastane

152/2016 Z.z.

Zrušený: 25. 9. 2023  

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

91/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

54/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  


Archív zmien v legislatíve