Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 8360-2021, ponuka prevyšujúca predpokladanú hodnotu zákazky, revízne postupy - žiadosť o nápravu a námietky

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

8360-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 16.7.2021
Elektronickou poštou z 24.6.2021 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o usmernenie k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.: „Týmto by sme Vás chceli požiadať o usmernenie vo veci predloženia ponuky v rámci nadlimitnej zákazky.
Máme záujem zúčastniť sa verejného obstarávania na nákup UAV zariadení a technického príslušenstva. Ide o nadlimitnú zákazku, verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie.
Máme však za to, že uvedená hodnota zákazky je podhodnotená, sme presvedčení, že za uvedenú hodnotu sa požadované technické zariadenia a k tomu prislúchajúce služby obstarať nedajú.
V tejto súvislosti sa chceme spýtať - ak predložíme obstarávateľovi ponuku, ktorá odzrkadľuje skutočné trhové ceny zariadení a príslušenstva, ktorá však ale bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, obstarávateľ nás z konania vylúči, resp. neprijme našu ponuku. Ostaneme však stále účastníkom konania?
Budeme môcť konať napr. v zmysle § 164 ods. 1 ZVO, písm. a)?“.
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Podľa § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) usmerňuje metodicky účastníkov procesu verejného obstarávania. V rámci metodického usmerňovania účastníkov procesu verejného obstarávania sa úrad vyjadruje výlučne k aplikácii ustanovení obsiahnutých v zákone o verejnom obstarávaní.
Taktiež upozorňujeme, že metodické usmernenie úradu nepredstavuje právne záväzný výklad zákona o verejnom obstarávaní, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami. Podľa rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Sžf/39/2009 zo dňa 17.3.2010 metodický pok
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve