Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 8635-2021, nedovolené delenie zákaziek

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

8635-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 23.07.2021
Elektronickou poštou zo dňa 29.06.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti: Verejný obstarávateľ realizoval v roku 2021 verejné obstarávanie podlimitnej zákazky na zabezpečenie stavebných úprav potrebných k inštalácii/montáži rtg. prístrojov zn. Fuji (jedna podlimitná zákazka delená na časti - rôzne miesto plnenia – rozdielne zdravotnícke pracoviská). Predmetné verejné obstarávanie bolo vyhlásené v marci 2021 a ukončené v máji 2021. V súčasnosti pripravuje verejný obstarávateľ na zabezpečenie stavebných úprav potrebných k inštalácii/montáži rtg. prístroja zn. Siemens. PHZ tejto zákazky neprekračuje finančný limit zákazky s nízkou hodnotou. Ku každej z týchto zákaziek je vypracovaná samostatná projektová dokumentácia, nakoľko ide o umiestnenie prístrojov v rôznych priestoroch budovy, či rôznych budovách.
V nadväznosti na uvedené sa pýtate:
V prípade, ak by verejný obstarávateľ pripravovanú zákazku realizoval ešte v roku 2021 ako zákazku s nízkou hodnotou, mohlo by sa to považovať za nedovolené rozdelenie zákazky?
Kumulujú sa predpokladané hodnoty týchto dvoch zákaziek na zabezpečenie stavebných prác v rámci jedného finančného limitu a jedného kalendárneho roku?
Má verejný obstarávateľ považovať skutočnosť, keď ide o stavebné úpravy potrebné k inštalácii/montáži rtg. prístrojov (aj keď rôznych značiek a pre rôzne pracoviská) za funkčnú súvislosť a to že sa realizuje tieto zákazky v jednom kalendárnom roku za časovú súvislosť?
Pracoviská verejného obstarávateľa sú situované v rámci mesta v dvoch rôznych častiach/areáloch. Má verejný obstarávateľ v prípade stavebných prác považovať miestnu súvislosť aj to ak realizuje tieto stavebné práce v rôznych budovách či areáloch?
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Podľa § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní úrad usmerňuje metodicky účastníkov procesu verejného obstarávania. Úrad v rámci metodického usmerňovania nepreberá kompetencie jednotlivých verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov pri realizácii konkrétnych verejných obstarávaní, resp. nenahrádza oprávnenia a povinnosti, ktoré im z tohto postavenia vyplývajú pri uskutočňovaní verejného obstarávania. Úrad v rámci metodického usmerňovan
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

79/2015 Z.z.

Novelizovaný: 3. 7. 2024  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Zmena nastane

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

292/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

56/2012 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  


Archív zmien v legislatíve