Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 8766-2021, vysvetlenie ponuky zaslané neskôr z dôvodu nedostupnosti IS EVO

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

8766-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 10.08.2021
Elektronickou poštou zo dňa 09.07.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o metodické usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti uvádzate, že ste osoba poverená realizáciou verejného obstarávania v mene verejného obstarávateľa obec Drahovce.
V rámci procesu vyhodnocovania ponuky sa vyskytla situácia, v rámci ktorej uchádzač zmeškal lehotu na predloženie vysvetlenia/doplnenia stanovenú verejným obstarávateľom. V žiadosti uvádzate, že uchádzač mal niekoľkokrát v deň kedy uplynula lehota snahu nahrať odpoveď do systému a tým si splniť svoju povinnosť. O uvedenom upovedomil verejného obstarávateľa aj telefonicky s tým, že systém EVO nereagoval a neumožnil mu riadne a včas odpovedať v stanovenej lehote.
Verejný obstarávateľ si od uchádzača vyžiadal potvrdenie, ktorým by preukázal, že systém EVO mal naozaj výpadok a pre uchádzača nebolo možné odpovedať na žiadosť riadne a včas. Uchádzač predložil potvrdenie spolu s vyjadrením zamestnanca úradu, v ktorom bolo uvedené, že približne do 23:00 hod. bol výpadok výpadok/nedostupnosť privátnej časti Portálu. „Requesty“ na ISZU a IS EVO prechádzali v tomto čase v poriadku. Používateľ sa pokúšal pristupovať na portál úradu v čase 11/Jún/2021:15:18:28.872 hod. neprešiel „request“ na /vyhladavanie-zakaziek-4dd.html, čo je nechránená časť Portálu., Používateľ mal 11.06.2021 viacero neúspešných pokusov: 11/Jún/2021:15
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve