Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 8767-2021, účasť na zákazke s nízkou hodnotou s využitím elektronického trhoviska je podmienená predložením certifikátu systému manažérstva kvality

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

8767-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 02.08.2021
Elektronickou poštou zo dňa 01.07.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o metodické usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, že:
„Dobrý deň,
prosím Vás pekne o usmernenie v procese verejného obstarávania.
Prosíme o informáciu či má právo obstarávateľ v Elektronickom trhovisku pri zákazke s nízkou hodnotou požadovať certifikáty ISO.
Konkrétne: ISO 9001:2008 certifikát "Systém manažérstva kvality" t.j. Q.M.S.ISO 14001:2004 certifikát" Systém environmentálneho manažérstva" t.j. E.M.S.
A podmieňovať účasť na zákazke len pre spoločnosti, ktoré sú držiteľmi týchto certifikátov.
Ďalej Vás prosíme o informáciu či nie je v rozpore ak obstarávateľ uvádza v osobitých podmienkach, že: „ S dodávateľom, ktorý má v registri referencií za rok 2019, 2020 negatívnu referenciu nebude uzatvorená zmluva." Pokiaľ máme správnu informáciu, zmluva cez EKS sa uzatvára automaticky (pokiaľ nie je na Blackliste EKS, vtedy o uzatvorení rozhoduje obstarávateľ), jej zverejnením v Centrálnom registri zmlúv.
Ďakujeme pekne za skorú informáciu.“
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) v zmysle stanovenia § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní metodicky usmerňuje účastníkov procesu verejného obstarávania. V danej súvislosti sa úrad vyjadruje výlučne k aplikácii ustanovení obsiahnutých v zákone o verejnom obstarávaní a poskytuje ich výklad. Úrad v rámci metodického usmerňovania nepreberá kompetencie jednotlivých verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov pri realizácii konkrétn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

152/2016 Z.z.

Zrušený: 25. 9. 2023  

292/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

121/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  


Zmena nastane

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

54/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

395/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  


Archív zmien v legislatíve