Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 8790-2021, zákazka na uskutočnenie stavebných prác, definícia stavby, zmiešané zákazky - hlavný predmet

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

8790-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 13.08.2021
Elektronickou poštou zo dňa 14.07.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.: „Prosíme Vás touto cestou o metodické usmernenie k obstarávaniu zákazky: Obec Pečeňady ide realizovať projekt „Celková rekonštrukcia VO, v celej obci Pečeňady výmena LED svietidiel". Uvedený projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia pri miestnych komunikáciách rieši výmenu jestvujúcich svietidiel za LED svietidlá (svietidlo LED 24 Watt 4000k, IP66 v počte 54 ks; svietidlo LED 26 Watt 4000k,IP66 90 ks) s umiestnením na jestvujúce podperné stĺpy, čo vyžaduje: Odpojenie, demontáž a likvidáciu terajších svietidiel v počte 144 ks, následne dodávku a montáž nových LED svietidiel, pomocného materiálu a dopravných nákladov, následne vykonanie východiskovej odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia a vydanie technickej správy. Pred uvedením do prevádzky treba zariadenie odborne preveriť, vyskúšať a vystaviť východiskovú revíznu správu podľa príslušných predpisov. Podľa finančného vyjadrenia (rozpočtu k projektovej dokumentácii) sa jedná o zmiešanú zákazku v ktorej prevláda materiál, potom práce (odpojenie a demontáž starých a následná montáž nových svietidiel) a služby (revízia elektro, odvoz a likvidácia odpadu). Predpokladaná hodnota zákazky (§ 6) je 82 453,39 EUR bez DPH.
Podľa § 30 ods. 1 zákona „Zákazka, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác a dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby alebo uskutočnenie stavebných prác, dodanie tovaru a poskytnutie služby sa zadáva použitím postupu platného pre hlavný predmet zákazky"
Domnievame sa správne, že nejedná o zákazku na dodanie tovaru vrátane inštalácie, ale o zákazku podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona: „Zákazka na uskutočnenie stavebných prác na účely tohto zákona je zákazka, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s niektorou z činností uvedených v oddiele 45 slovníka obstarávania" (Podľa hlavného slovníka CPV: inštalovanie osvetlenia ciest má kód 45316110-9; inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení má kód 4516100-6).“
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodi
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve