Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 9401-2021, vylúčenie uchádzača pre použitie iného ako stanoveného komunikačného prostriedku

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

9401-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 6.8.2021
Elektronickou poštou zo dňa 6.7.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o metodické usmernenie uvádzate nasledovné:
„Cez systém EVO sme vyhlásili nadlimitnú zákazku. Po predložení ponúk došlo zo strany verejného obstarávateľa k podaniu žiadosti o vysvetlenie resp., doplnenie už predloženej ponuky. Niektorí uchádzači na odoslanú žiadosť, ktorú prijali neodpovedali cez systém EVO ale odpoveď, resp. doplnenie ponuky (v prípade dokladov v ponuke preukazovaných formulárom JED) zaslali e-mailom na kontaktnú osobu uvedenú v súťažných podkladoch.
Dovoľujeme si Vás požiadať o metodické usmernenie:
- či uchádzača, ktorý nevysvetlil ponuku na základe žiadosti o vysvetlenie cez systém EVO
- či uchádzača, ktorý nedoplnil ponuky o doklady v ponuke predložené formulárom JED (potvrdenie banky a zoznam dodávok tovarov za predchádzajúce 3 roky pred vyhlásením VO) cez systém EVO
máme vylúčiť alebo môžeme uznať vysvetlenie ako aj doklady predložené v určenej lehote, ale nie cez systém EVO ale ako prílohu e-mailu.“
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie:
Úrad realizuje svoju kompetenciu podľa § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní (metodicky usmerňovať účastníkov procesu verejného obstarávania) vo vzťahu k účastníkom procesu verejného obstarávania. Z Vášho podania nie je zrejmé, resp. preukázané, že ste v postavení niektorej z osôb povinných aplikovať pravidlá a postupy z
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve