Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 9489-2021, posúdenie splnenia podmienok na aplikáciu § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní pri zmluve ako výsledku zadávania zákazky s nízkou hodnotou

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

9489-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 27.8.2021
Elektronickou poštou zo dňa 28.7.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o metodické usmernenie uvádzate nasledovné:
„ Mesto obstaralo zákazku s nízkou hodnotou = výmena vykurovacích kotlov v nájomných bytoch.
Hodnota zákazky = 45 596,64 € s DPH
Následne mesto uzatvorilo dodatok (posielam v prílohe). Hodnota dodatku = 9 100 €
- nie sú v ňom špecifikované práce naviac
- a suma dodatku presiahla 10% hodnoty pôvodnej zmluvy (aj 15%)
Vzťahuje sa na tento prípad ustanovenie § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, že hodnota "zmeny " môže byť do 10% pôvodnej hodnoty?
Ako má verejný obstarávateľ správne postupovať v prípade že zistí, že je k pôvodnej vysúťaženej zákazke potrebné objednať "práce naviac"?
Výmena kotlov je považovaná za stavebné práce alebo je to obyčajná služba?“
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie:
Podľa § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) usmerňuje metodicky účastníkov procesu verejného obstarávania. Úrad v rámci metodického usmerňovania nepreberá kompetencie jednotlivých verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov pri realizácii konkrétnych verejných obstarávaní, resp. nenahrádza oprávnenia a povinnosti, ktoré im z tohto postavenia vyplývajú pri uskutočňovaní verejného obstarávania. Ak by úrad v rámci metodického usmerňovania „odporúčal“ účastníkom procesu verejného obstarávania
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve