Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 9496-2021, Rozdelenie zákazky na časti, Nedovolené rozdelenie zákazky

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

9496-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 21.08.2021
Elektronickou poštou zo dňa 21.07.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate nasledovné:
„Mám otázku vo VO, a to: Máme schválený projekt SOŠT Hlohovec, kde robíme rekonštrukciu stavebných prác a zabezpečovacie zariadenie a treťou skupinou viď prvý obrázok (Rozpočet na materiálové vybavenie) - sú vybavenie dielní technickými zariadeniami, kde smeruje moja otázka. Dielne strojárske, zváračské a elektrotechnické. Mojím zámerom je obstarať podľa dielní dané materiálové príslušenstvo. Avšak nemôžeme podľa príručky nábytok, PC, Školskú tabuľu, Kancelárske zostavy obstarávať so zváračkami. ČIŽE ak správne budem postupovať tak, že v projekte máme podľa rozpočtu 3 najväčšie skupiny - a ja pripravím samostatne pre každú zvlášť 3 VO s materiálovotechnickým vybavením presne podľa dielní, čo tam aj patrí - avšak okrem nábytku, školskej nástennej tabule, ktoré bude ako 4 VO a, a ešte poslednou skupinou tvoriacu PC výbavu, dataprojektor, tlačiarenské zariadenie bude piate 5V0 - budem správne postupovať, aby nedošlo ku korekciám projektu?“
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Podľa § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní úrad usmerňuje metodicky účastníkov procesu verejného obstarávania. Úrad v rámci metodického usmerňovania nepreberá kompetencie jednotlivých verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov pri realizácii konkrétnych verejných obstarávaní. Ak by úrad v rámci metodického usmerňovania
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve