Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 9724-2021, nepredloženie dokladu (čestného vyhlásenia) v systéme EVO v lehote na predkladanie ponúk, doplnenie dokladu v rámci inštitútu vysvetlenia

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

9724-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 19.8.2021
Elektronickou poštou z 22.7.2021 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.: „ako postupovať v nasledovnom prípade. V rámci EVO bola predložená ponuka uchádzača, ktorý nepredložil žiadny doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti a nepredložil ani čestné vyhlásenie podľa § 114 ZVO ani JED podľa § 39 ZVO. Po určitom čase podal Žiadosť o nápravu s odôvodnením, že buď bola chyba na strane EVO, alebo jeho, ale nemohol priložiť čestné vyhlásenie a žiada o zaregistrovanie čestného vyhlásenia podľa § 114 ZVO do jeho ponuky. Je možné, aby verejný obstarávateľ vyhovel predmetnej Žiadosti o nápravu a uznal doplnenie dokladu, ktorý nebol v rámci ponuky v lehote na predkladanie ponúk?“.
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Úrad pre verejné obstaráva
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve