Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 9728-2021, opakovanie elektronickej aukcie

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

9728-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 2.9.2021
Elektronickou poštou z 28.7.2021 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.: „V rámci Metodického usmernenia úradu č. 7666-5000/2021 z 28.6.2021, týkajúci sa možnosti autoremedúry v rámci verejného obstarávania ste uviedli:
Vo všeobecnosti je však možné uviesť, že v rámci autoremedúry zrušiť výsledok vyhodnotenia ponúk možné je. V takomto prípade uvádzame, že je potrebné opätovne vykonať všetky nasledujúce úkony od fázy verejného obstarávania, do ktorej ste sa vrátili (napr. vyhodnotiť splnenie podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky, ak sa uskutočnila elektronická aukcia, tak elektronickú aukciu zopakovať a určiť úspešného uchádzača.)
Pre bližšiu špecifikáciu, jedná sa o podlimitnú zákazku na stavebné práce s predpokladanou hodnotou zákazky 277 049,09 EUR bez DPH. Bola uskutočnená elektronická aukcia a s víťazným uchádzačom nebola podpísaná zmluva.
Otázka znie:
Ak sa v rámci autoremedúry zruší výsledok vyhodnotenia ponúk a zákazka sa vráti do fázy vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky, je možné zopakovať aj elektronickú aukciu? Nakoľko uchádzači ktorí sa zúčastnili elektronickej aukcie, obdržali informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a tým pádom budú vedieť, kto sa zúčastní elektronickej aukcie v prípade, že by sa opakovala. Z tohto dôvodu nám nie je jasné, či je možné elektronickú aukciu v rámci autoremedúry zopakovať.“.
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) v zmysle stanovenia § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní metodicky usmerňuje účastníkov procesu verejného obstarávania. V danej súvislosti sa úrad vyjadruje výlučne k aplikácii ustanovení obsiahnutých v zákone o verejnom obstarávaní a poskytuje ich výklad. Úrad v rámci metodického usmerňovania nepreberá kompetencie jednotlivých verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov pri realizácii konkrétnych verejných obstarávaní. Metodická činnosť úradu sa v zásade obmedzuje na poskytnutie všeobecných odpo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve