Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 9729-2021, Pokiaľ bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo pravidelné informatívne oznámenie s výzvou na súťaž, ktorým sa oznámi zámer zriadiť dynamický nákupný systém odoslané na uverejnenie pred 1. 8. 2021, ..

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

9729-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 27.8.2021
Dňa 29.7.2021 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 214/2021 Z.z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.: „Obstarávateľ odošle na uverejnenie oznámenie o zámere zriadiť dynamický nákupný systém (ďalej aj „DNS“) pred 01.08.2021. Predmetom zákaziek zadávaných v rámci DNS bude obstaranie poskytovateľov služieb na vyberanie a distribúciu poštových zásielok, na realizáciu ktorých sa budú používať vozidlá kategórie N1. DNS b
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve