Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 9894-2021, Posúdenie či ide o zákazku na stavebné práce alebo tovary - hlavný predmet zákazky.

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

9894-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 02.09.2021
Elektronickou poštou zo dňa 02.08.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate nasledovné:
„Dovoľujeme si obrátiť sa na Vás so žiadosťou o dovysvetlenie znenia metodického usmernenia č. 10725-5000/2017 v jeho časti týkajúcej sa § 3 ods. 3 ZVO (ďalej len "metod. usmernenie"). Napriek tomu, že je napísané pomerne jednoznačne, odborný útvar MIRRI ho interpretoval podľa nášho právneho názoru presne opačne, ako je jeho dikcia. Chápeme, že konkrétne osobitosti môžu ovplyvniť interpretáciu, avšak základné tvrdenia musia ostať platné, rešpektované (a prípadná opačná interpretácia by mala byť odôvodnená a riadne preukázaná).
Preto pre zjednoznačnenie možných interpretácii predposledného odseku metod. usmernenia (v jeho publikovanom znení v prílohe na str. 3) si dovoľujeme požiadať o jeho verifikáciu na konkrétnom príklade: napĺňa "výmena výťahov" (demontáž pôvodných a inštalácia nových osobných výťahov v 13 podlažnej budove) definičné znaky zákazky na uskutočnenie stavebných prác?
Z nášho pohľadu niektoré príklady, ktoré zahŕňajú vykonanie odborných činnosti uvedených v oddiele 45 Spoločného slovníka obstarávania (CPV) už samotné metod. usmernenie vymenováva v odseku medzi stranami 2-3. Zároveň tretí odsek na str.3 explicitne upravuje: stavebnými prácami sú napríklad montážne práce, ak sa nimi napríklad trvalé a pevne zabudovávajú do stavby alebo sa zo stavby vynímajú stavebné výrobky, najmä prevádzkové zariadenia a zariadenia technického, energetického a technologického vybavenia
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve