Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 10000-2021, zákazka malého rozsahu, nedovolené delenie zákaziek

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

10000-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 08.9.2021
Elektronickou poštou zo dňa 10.08.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.: „Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. (ďalej len IDŽK) je spoločnosťou založenou Žilinským samosprávnym krajom a mestom Žilina za účelom spustenia a prevádzky Integrovaného dopravného systému v Žilinskom kraji. Vyššie spomenutá integrácia bude prebiehať v postupných etapách integrácie v priebehu nasledujúcich rokov a IDŽK potrebuje zabezpečiť mediálnu pozornosť širšej cestujúcej verejnosti pre každú z nich. Pre porozumenie sa každou etapou integrácie myslia odlišné geografické a dopravné celky, teda 1. etapa Kysuce, Žilina, Rajec, 2. etapa Turiec, 3. etapa Liptov, 4. etapa Orava, 5. etapa Trenčiansky kraj (ďalej spoločne len ako etapy integrácie).
Na základe vyššie uvedeného IDŽK, ako verejný obstarávateľ, v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) potrebuje zabezpečiť obstaranie služieb marketingového poradenstva pre jednotlivé etapy integrácie tak, ako budú jednotlivé etapy integrácie prebiehať, teda v niekoľkých nasledujúcich rokoch. Cenovú ponuku pre 1. etapu má k dispozícii v limite pod 5000€ bez DPH, teda IDŽK si je vedomá možnosti využiť postup podľa § 1 ods. 14 ZVO, teda zadať zákazku priamo vybratému poskytovateľovi.
Otázka č. 1 Je možné naplniť predpoklady na použitie výnimky, v zmysle § 1 ods. 14 ZVO, ak by IDŽK opakovane zadala zákazku tomu istému poskytovateľovi, s odchýlkami len v oblasti geografickej a dopravnej, ako v 1. etape integrácie aj pre ostatné etapy integrácie v nasledujúcich rokoch ? Resp. zakladá takéto konanie IDŽK skôr porušenie ustanovenia § 6 ods. 16 ZVO ?
Otázka č. 2 domnieva sa IDŽK správne, ak tvrdí, že tým, že sa mení geografická a dopravná oblasť, jednotlivé etapy integrácie možno považovať za samostatné predmety zákazky a nie je možné ich považovať za jeden predmet zákazky, teda IDŽK má možnosť na využitie výnimky, v zmysle § 1 ods. 14 ZVO pre každú jednotlivú etapu integrácie ?
Otázka č. 3 IDŽK taktiež zabezpečuje obstaranie telekomunikačných služieb, ktorých predpokladaná hodnota je stanovená na sumu 4000€ na 2 roky trvania zmluvy. Je v kalendárnom roku nasledujúcom po skončení zmluvy možné znovu využiť postup, v zmysle § 1 ods. 14 ZVO a uzatvoriť zmluvu na ďalšie 2 roky s doplňujúcimi službami (navýšenie počtu SIM kariet, telefónov), ak je pri tejto ďalšej zmluve predpokladaná hodnota zákazky stanovená na sumu 4900€ alebo sa už jedná o opakované zadávanie zákazky, v zmysle všeobecného metodického usmernenia ÚVO č. 6729-5000/2021 a pri posudzovaní splnenia podmienok využitia výnimky, v zmysle
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve