Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 10311-2020, definovanie predmetu zákazky - technická špecifikácia počítačových zariadení

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

10311-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 29.07.2020
Elektronickou poštou zo dňa 29.06.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti uvádzate, cit.:
„Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO") a Centrálny koordinačný orgán si Vás dovoľuje požiadať o metodické usmernenie, ktorého predmetom sú otázky týkajúce sa technickej špecifikácie počítačových zariadení vo verejnom obstarávaní.
ÚVO ešte v súvislosti s aplikáciou predchádzajúceho zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z.z. (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") vydal Metodické usmernenie - stanovenie technických špecifikácií počítačových zariadení. Usmernenie, ktoré poskytuje pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov sa týka stanovenia technických špecifikácií počítačových zariadení.
V časti III predmetného metodického usmernenia je uvedené, že „Výkon mikroprocesora môže byt ohodnotený použitím vhodných benchmarkov, ktoré boli vyvinuté priemyselným konzorciom, v ktorom sú zastúpené všetky hlavné hardwarové firmy alebo nezávislou brnchmarkovou firmou špecializovanou na stanovenie výkonu elektronických zariadení. Vzhľadom na komplexnosť počítačov a existenciu alternatívnych a ekvivalentných riešení, ktoré môžu splniť požiadavky verejného obstarávateľa a obstarávateľa, jedným možným spôsobom identifikácie výkonu, ktorý sa požaduje mi produktu je použitie špecializovaného benchmarku pre výkon počítačov." Ďalej UVO dodáva, že „Najväčšou výhodou používania benchmarkov je, že poskytujú objektívnym spôsobom potenciálnemu kupujúcemu špecifické a ľahko porovnateľné meradlo na výkon počítačov. Navyše, použitie benchmarkov dovoľuje verejným obstarávateľom a obstarávateľom navrhnúť jednoduchšie technické špecifikácie. Namiesto popísania všetkých viacnásobných technických charakteristík, ktoré by mikroprocesor mal mať, ako napr. frekvencia, rýchlosť a šírka/formát FSB alebo úroveň pamäti L1 cache, L2 cache a L3, verejní obstarávatelia/obstarávatelia len musia vyžadovať
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

162/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

297/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

151/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  


Zmena nastane

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 22. 6. 2023  

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  


Archív zmien v legislatíve