Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 10312-2020, vystavenie referencie pri odstúpení od zmluvy

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

10312-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 28.07.2020
Elektronickou poštou zo dňa 29.06.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti:
Dňa 29.10.2019 bola zverejnená vo vestníku č. 218/2019 informácia o výsledku VO na predmet zákazky Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves II. Dňa 22.10.2019 bola podpísaná Zmluva o dielo (príloha č. 1) a dňa 23.2.2020 podpísaný Dodatok č.1 k ZoD (príloha č. 2). Dňa 22.4.2020 zaslal verejný obstarávateľ - Objednávateľ Zhotoviteľovi Odstúpenie od zmluvy o dielo (príloha č. 3). Zhotoviteľ zaslal na príslušný okresný súd Žalobu o určení neplatnosti o odstúpenie od Zmluvy o dielo s návrhom na vydanie Neodkladného opatrenia (príloha č. 4). Objednávateľ zaslal na súd Vyjadrenie žalovanej (príloha č. 5) Okresný súd vydal Uznesenie (príloha č. 6) a vyzval žalobcu na späťvzatie žaloby (príloha č. 7). V zmysle § 12 odst (3) Zákona 343/2015 Z.z.: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní vyhotoviť referenciu do a) 30dní odo dňa skončenia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo jej časti, ktorá spĺňa požiadavku funkčného celku. Máme považovať odstúpenie od zmluvy, aj keď doposiaľ ne
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

292/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

528/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

121/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  


Zmena nastane

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

91/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

54/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  


Archív zmien v legislatíve