Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 11231-2020, Lehota na oznámenie výsledku verejného obstarávania

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

11231-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 31.7.2020
Elektronickou poštou z 15.7.2020 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o poskytnutie informácií k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo Vašej žiadosti uvádzate, že Vaša spoločnosť sa zúčastnila VO, kde bola lehota na predkladanie ponúk vo februári 2020, taktiež bola zverejnená zápisnica z otvárania ponúk, ale doteraz Vám nebolo doručené Oznámenie o výsledku VO. Pýtate sa, či je zákonom definovaná lehota na Oznámenie výsledku VO, prípadne akým spôsobom je možné dožadovať sa vyhlásenia výsledku.
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Podľa § 147 pís
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

97/1963 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

297/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

151/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  


Zmena nastane

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 22. 6. 2023  

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  


Archív zmien v legislatíve