Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 12002-2021, Možnosť uzavretia dodatku k zmluve

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

12002-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 04.11.2021
Elektronickou poštou zo dňa 04.10.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate nasledovné:
„Prosím Vás o metodické usmernenie k ďalšiemu postupu pri zabezpečovaní stravy pre žiakov našej školy. Sme škola, ktorá nemá školskú jedáleň a stravovanie zabezpečujeme dodávateľským spôsobom. Dňa 06.07.2020 sme uzatvorili zmluvu po úspešnom verejnom obstarávaní s dodávateľom na obdobie od 1.09.2020 do 30.06.2022 na dodávku stravy v cene 1,20 € za 1ks. (Cena obeda bola určená "Oznámením o schválení dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa" úradom práce, sociálnych vecí a rodiny).
Novým "Oznámením o schválení dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa" zo dňa 30.08.2021 nám úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zvýšil dotáciu od 1.09.2021 na 1,30 € za 1ks. Je potrebné urobiť nové verejné obstarávanie? V zmluve sa s takouto situáciou nepočítalo. Alebo môžeme zmluvu ošetriť dodatkom o zvýšení ceny obeda a pokračovať s doterajším dodávateľom do výšky predpokladanej ceny ktorú máme vysúťaženú?“
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Podľa § 1
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve