Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 12201-2021, vyhnutie sa "prísnejším" postupom, a to prostredníctvom rozdelenie predmetu zákazky, správny delikt

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

12201-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Dátum: 05. 11 2021
Elektronickou poštou zo dňa 08.10.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o metodické usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.:
„V ustanovení § 5 zákon definuje jednotlivé typy zákaziek v závislosti od finančného limitu, na ktoré následne nadväzujú jednotlivé postupy podľa zákona.
V tejto súvislosti sa na Vás obraciame s otázkou či je súladné so zákonom, ak verejný obstarávateľ z dôvodu vyššej transparentnosti použije prísnejší postup zadávania zákazky i napriek skutočnosti, že limit zákazky podľa § 5 definuje zákazku s nižším limitom. Napr. predpokladaná hodnota zákazky spĺňa finančný limit pre použitie podlimitnej zákazky, verejný ob
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve