Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 12454-2021, konflikt záujmov (zainteresovaná osoba - autor architektonickej štúdie), posudzovanie konfliktu záujmov (vylúčenie uchádzača), neuzavretie zmluvy v prípade zákazky s nízkou hodnotou, ak existuje u uchádzača dôvod .

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

12454-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 2.11.2021
Elektronickou poštou z 18.10.2021 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o zodpovedanie otázky k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.: „Sme autormi architektonickej štúdie na rekonštrukciu objektu kt. bola spracovaná v roku 2018. Investor plánuje ďalší stupeň projektovej dokumentácie riešiť verejným obstarávaním. Arch. štúdia bude podkladom pre túto súťaž. Môžeme sa tejto súťaže zúčastniť? Vznikla otázka, či sa nekvalifikuje spracovanie arch. štúdie ako príprava podkladov. Rozsah zadania pre ďalší stupeň projektuje rozdielny oproti arch. štúdii. Zadanie využíva len časť tejto štúdie.“.
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) v zmysle stanovenia § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní metodicky usmerňuje účastníkov procesu verejného obstarávania. V danej súvislosti sa úrad vyjadruje výlučne k aplikácii ustanovení obsiahnutých v zákone o verejnom obstarávaní a poskytuje ich výklad. Úrad v rámci metodického usmerňovania nepreberá kompetencie jednotlivých účastníkov verejného obstarávania pri realizácii konkrétnych verejných obstarávaní. Metodická činnosť úradu sa v zásade obmedzuje na poskytnutie všeobecných odpovedí, resp. návodov na riešenie otázok, ktoré môžu spôsobovať aplikačné problémy v praxi.
Taktiež upozorňujeme, že metodické usmernenie úradu nepredstavuje právne záväzný výklad zákona o verejnom obstarávaní, ani
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

79/2015 Z.z.

Novelizovaný: 3. 7. 2024  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Zmena nastane

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

292/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

56/2012 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  


Archív zmien v legislatíve