Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 12601-2021, Podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ určí na preukázanie splnenia technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musia byť primerané a musia súvisieť s predmetom zákazky, prečo stavbu možno ...

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

12601-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 18.11.2021
Elektronickou poštou z 20.10.2021 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.: „Verejný obstarávateľ plánuje zadávať zákazku na rekonštrukciu budovy so športovým zameraním - plavárne. V rámci špecifikácie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov bude definovať, čo považuje za predmet zákazky rovnakého alebo podobného charakteru.
Otázka - bude v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, v ňom uvedenými princípmi a rozhodovacou praxou Úradu, ak verejný obstarávateľ určí, že za zákazku rovnakého alebo podobného charakteru považuje len rekonštrukciu inej budovy s krytým bazénom s určitým (primeraným) objemom, ale za zákazku rovnakého alebo podobného charakteru nebude považovať výstavbu novej budovy s krytým bazénom a rovnako nebude považovať za zákazku rovnakého alebo podobného charakteru výstavbu alebo/aj rekonštrukciu stavby s nekrytým bazénom?
Uvedená otázka vychádza zo skutočnosti, že stavebné práce týkajúce sa výstavby nového objektu nie sú totožné ako stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie objektu. Pri rekonštrukcii je potrebné vykonať celý rad demontážnych a búracích prác, brať zreteľ na skutočnosť, že nová elektroinštalácia, či vodoinštalácia sa má realizovať v desaťročiach starej budove, že samotné teleso bazéna sa neosádza prvýkrát nové, ale je potrebné aj prihliadať na konkrétne skúsenosti z jeho doterajšej prevádzky, alebo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve