Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 12969-2021, nadlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ktorej predmetom je služba podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 214/2021 Z. z o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy, ak sa ...

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

12969-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 29.11.2021
V dňoch 28.10.2021 a 2.11.2021 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 214/2021 Z.z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.: „dovoľujeme si Vás týmto v zmysle § 147 písm. h) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení požiadať o metodické usmernenie k minimálnemu percentuálnemu podielu ekologických vozidiel podľa § 4 ods. 3 zákona č. 214/2021 Z.z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („Zákon o ekologických vozidlách“).
Vzhľadom na znenie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES z 23. apríla 2009 o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy („Smernica“), ako aj vzhľadom na znenie transponovaného Zákona o ekologických vozidlách, ktorých cieľom je práve podpora a stimulácia trhu s ekologickými a energeticky úspornými vozidlami, a teda dekarbonizáciou odvetvia dopravy prostredníctvom agregácie nákupu ekologických vozidiel zlepšiť príspevok dopravného sektora k politikám Európskej únie v oblasti životného prostredia klímy a energetiky,
a) chápeme správne, že v prípade, ak obstarávateľ alebo verejný obstarávateľ uzatvoria zmluvu podľa § 2 ods. 1 písm. b) Zákona o ekologických vozidlách na obdobie, ktoré zodpovedá najmenej dĺžke celého referenčného obdobia, musí obstarávateľ alebo verejný obstarávateľ už pri uzatvorení každej takejto zmluvy dodržať minimálny percentuálny podiel ekologických vozidiel pre predmet každej z uzatváraných zmlúv?
b) chápeme správne, že v prípade ak obstarávateľ alebo verejný obstarávateľ uzatvoria zmluvu podľa § 2 ods. 1 písm. b) Zákona o ekologických vozidlách na obdobie kratšie ako je dĺžka referenčného obdobia, musí obstarávateľ alebo verejný obstarávateľ pri uzatvorení každej takejto zmluvy dodržať minimálny percentuálny podiel ekologických vozidiel pre predmet každej z uzatváraných zmlúv? Inak povedané, musí byť minimálny percentuálny podiel ekologických vozidiel podľa ustanovenia § 4 ods. 3 Zákona o ekologických vozidlách splnený pre každú zmluvu podľa § 2 ods. 1 písm. b) Zákona o ekologických vozidlách uzatvorenú počas referenčného obdobia?
Máme za to, že opačný výklad ako je výklad uvedený v bode (a) a (b) vyššie v prípade vyššie položených otázo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve