Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 13023-2020, vylúčenie uchádzača z dôvodu nepredloženia dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom v určenej lehote

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

13023-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 18.9.2020
Elektronickou poštou z 20.8.2020 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.: „Obec Gemerská Poloma je ako verejný obstarávateľ momentálne v procese verejného obstarávania technického vybavenia kompostárne. Detail zákazky: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/425881?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sortdir=DESC&ext=0&nazovZakazky=&cpv=&datumAktualizacie=&nut=&kriterium=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1&organizaciaId=6015
V rámci procesu sa vyskytla situácia, kedy verejný obstarávateľ po vyhodnotení splnenia podmienok súťaže a osobného postavenia vyzval jedného z uchádzačov na doplnenie dokumentov nahradených JEDom. Uvedenú výzvu vykonal elektronicky prostredníctvom systému UVO priamym zaslaním komunikácie účastníkovi. Uvedenú žiadosť v záujme zefektívne
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

162/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

297/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

151/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  


Zmena nastane

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 22. 6. 2023  

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  


Archív zmien v legislatíve