Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 13290-2020, preukazovanie odbornej a technickej spôsobilosti - strojové vybavenie

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

13290-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 2.10.2020
Elektronickou poštou zo dňa 02.09.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.: „Podľa § 34 ods. 1 ZVO preukazuje uchádzač alebo záujemca technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom jedného alebo viacerých dokladov, explicitne uvedených v predmetnom ustanovení, a to v závislosti od rozsahu stanovenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch. Uchádzač alebo záujemca môže preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v súlade s § 34 ods. 3 ZVO prostredníctvom inej osoby (tzv. kvalifikovaného subdodávateľa), a to za splnenia konkrétne určených podmienok. Podľa § 34 ods. 1 písm. j) ZVO sa technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia stavebných prác alebo služieb jedným alebo niekoľkými údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby.
S poukazom na nedávno
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve